top of page

SERVEIS ENERGÈTICS

Ingeniem el Futur

Optimització Tarifaria

 • Ens basem en les factures.

 • Analitzem els paràmetres de la facturació, buscant reduir al màxim el cost de la mateixa.

 • Amb l'Optimització Tarifaria s'aconsegueix un estalvi econòmic directe, reflectit en la facturació.

Monitoratge Elèctric

 • Ens basem en la corba de Consum Elèctric.

 • Analitzem la corba de Consum Elèctric i busquem els punts de millora per rendibilitzar-los al màxim.

Subhastes Elèctriques

 • Busquem la millor operadora per a cada client.

 • Projectes i memòries tècniques d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació de més de 5kw.

Recàrrega Vehicle Elèctric

 • T'asesorem en la millor forma d'instal·lar i legalitzar el teu punt de recàrrega.
 • Estudis de capacitat màxima de punts de recàrrega de VE per Pàrkings Comunitaris.
 • Estem donats d'alta al Registre de Professionals d'Empreses Instal·ladores de Punts de Recàrrega de VE (ICAEN/FEGICAT - veure link) 

ISO 50001

 • Assistim en la implementació de la norma ISO 50001 que certifica l'existència d'un sistema optimitzat per a l'ús correcte de l'energia en qualsevol organització. 

 • La finalitat de la norma ISO 50001 és facilitar a les organitzacions, independentment del seu sector d'activitat o la seva grandària, una eina que permeti la reducció dels consums d'energia, els costos financers associats i conseqüentment les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Basada en el principi “mesurar per identificar, i identificar per millorar”.

 • La norma ISO 50001 permet a les empreses estalviar energia, fent que qualsevol inversió en aquesta línia tingui una tornada econòmica immediat.

Please reload

bottom of page