top of page

INFORMES TÈCNICS

Rapidesa i Viabilitat

Cèdula d'habitabilitat.

 • Seguiment de l'expedient fins a aconseguir-ne l'atorgament definitiu.

 • Gestionem tot tipus de requeriments: certificats de legalitat o antiguitat, llicència d'obra o plànols originals a l'arxiu municipal.

 • Informes d'exoneració per la transmissió d'habitatge usat.

 • Coordinem les inspeccions dels tècnics del departament d'habitatge.

Certificat d'Eficiència Energètica

 • Utilització de lider i calener per immobles no certificables amb CE3X.

 • Tramitem sol·licitud d'exempcions al CEE (Art.2.2 del R.D.235/2012).

 • Certifiquem locals amb classificació de gran terciari.

 • Certificació gratuïta per reformes majors posteriors a 1 any.

 • Gestionem les inspeccions dels Tècnics del departament d'Indústria.

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

 • Obligatòria en edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys.

 • Obligatòria en habitatges unifamiliars amb el Nou Decret de 8/05/2015.

 • Necessària també en cas d'acollir-se a subvencions de rehabilitació.

 • Tramitació d'ajuts (fins al 50%) per la rehabilitació d'edificis.

 • S'inclou el Llibre de l'Edifici.

 • El nou registre de la Generalitat per totes les ITE's.

Llibre de l'Edifici.

 • Documentació que acredita l'estat de conservació i manteniment.

 • La formalització correspon a la Propietat o Comunitat de Propietaris.

 • Es requereix a partir de la data en què s'elabora la ITE.

Please reload

bottom of page