ENGINYERIA

Apliquem els teus Somnis

Llicència d'Activitats (Llei 20/2009)

  • Projectes d'activitats sotmeses a règim de llicència ambiental o comunicació prèvia, informes de comptabilitat urbanística.

Instal·lacions Elèctriques

  • Projectes i memòries tècniques de disseny d'instal·lacions de baixa tensió.

Instal·lacions Tèrmiques

  • Projectes i memòries tècniques d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació de més de 5kw.

Protecció contra Incendis (CTE DB-SI, RSCIEI)

  • Instal·lacions de detecció, extinció automàtica per aigua/gas, B.I.E.s.

Acústica (CTE DB-HR)

  • Mesurament del soroll (sonometria) i aïllament acústic.

Please reload

Arquitectura, Enginyeria i Serveis Energètics.

Energia0

®

© 2013 per Energia0.com
 

Av. Josep Tarradellas 138, EN-1

08029, Barcelona.

bcn@energia0.com

647.073.162 - 639.082.937

Rambla Sant Domènech,8

08500,Vic

vic@energia0.com

647.073.162 - 639.082.937