top of page

Projecte i Direcció d'obra de Rehabilitació de façana amb tècniques de treball vertical a edifici ubicat a C/ Viladomat de Barcelona.

Llicència d'Activitats i Projecte Elèctric per apertura de taller mecànic a Ripollet.

Estudi de complex d'edificis a Esplugues de Llobregat sobre el canvi de les calderes actuals (atmosfèriques) per calderes que segueixin la nova normativa ErP d'Ecodisseny. El canvi de caldera atmosfèrica per una estanca de condensació va requerir addionalment de l'estudi de substitució del conducte d'evacuació de fums per un shunt de polietilè de evacuació i d'admissió.

ITE (Inspecció Tècnica d'edifici a Barcelona)
Informe ITE a un edifici ubicat a Barcelona. Tramitació total de la subvenció i Projecte de direcció i execució d'obra per a canvi de muntants d'aigua comunitaris.

Llicència d'activitats, Projecte Elèctric i Projecte de reforma per adequació d'un local a Sabadell per apertura de taller de costura i Boutique.

Monitorització de consum elèctric de comptadors comunitaris en complex residencial mancomunat format per 12 edificis

Projecte de divisió horitzontal d'edifici situat a Barcelona.
Es tramita tota la documentació necessària per realitzar una divisió horitzontal d'edifici situat a Barcelona.
Plànols, documentació i gestió.

bottom of page