top of page
“El disseny és el mètode d'ajuntar la forma i el contingut. El disseny és simple, per això és tan complicat"

Paul Rand

L'arquitectura moderna no significa l'ús de nous materials, sinó utilitzar els materials existents en una forma més humana.

 

“Sense importar la bellesa 
de  l'estratègia,
ocasionalment cal veure
els resultats”

Winston Churchill

Enginyeria és l'ús dels coneixements científics per transformar idees en acció; requereix capacitat creativa i d'imaginació per concebre coses que encara no existeixen.

"La creativitat és furgar en el mundà per trobar el meravellós"

Bill Moyers

"Salvaguardar el medi ambient.... És un principi rector de tot el nostre treball en el suport del desenvolupament sostenible; és un component essencial en l'eradicació de la pobresa i un dels fonaments de la pau".

Kofi Annan.

bottom of page