top of page

ARQUITECTURA

Donem viabilitat al teu Projecte

Projectes i Permisos d'Obra

  • Projectes Tècnics d'Obra Major i Menors, declaració responsable, Estudis de Seguretat, Informe d'Idoneïtat tècnica i urbanística.

Rehabilitació Energètica

  • Rehabilitació de façanes: projectes, càlcul d'estalvis i amortització.

Test d'Aluminosi

  • Test de Carbonatació químic in-situ (fenolftaleïna).

  • Anàlisi de composició aluminosa i pH per laboratori homologat.

Diagnosi i Dictàmens de Patologies

  • Anàlisi de patologies: esquerdes, despreniments, filtracions i humitats.

Certificat de Superfície

  • Amidaments i plànols certificats per tramitar verificacions o modificacions escripturals o cadastrals.

Please reload

bottom of page