ARQUITECTURA

Donem viabilitat al teu Projecte

Projectes i Permisos d'Obra

  • Projectes Tècnics d'Obra Major i Menors, declaració responsable, Estudis de Seguretat, Informe d'Idoneïtat tècnica i urbanística.

Rehabilitació Energètica

  • Rehabilitació de façanes: projectes, càlcul d'estalvis i amortització.

Test d'Aluminosi

  • Test de Carbonatació químic in-situ (fenolftaleïna).

  • Anàlisi de composició aluminosa i pH per laboratori homologat.

Diagnosi i Dictàmens de Patologies

  • Anàlisi de patologies: esquerdes, despreniments, filtracions i humitats.

Certificat de Superfície

  • Amidaments i plànols certificats per tramitar verificacions o modificacions escripturals o cadastrals.

Please reload

Arquitectura, Enginyeria i Serveis Energètics.

Energia0

®

© 2013 per Energia0.com
 

Av. Josep Tarradellas 138, EN-1

08029, Barcelona.

bcn@energia0.com

647.073.162 - 639.082.937

Rambla Sant Domènech,8

08500,Vic

vic@energia0.com

647.073.162 - 639.082.937