Estudi canvi de calderes

Estudi de complex d'edificis a Esplugues de Llobregat sobre el canvi de les calderes actuals (atmosfèriques) per calderes que segueixin la nova normativa ERP d'Ecodisseny. El canvi de caldera atmosfèrica per una estanca de condensació va requerir addicionalment de l'estudi de substitució del conducte d'evacuació de fums per un shunt de polietilè d'evacuació i d'admissió.